+36 23 889 719

contact[kukac]hu[pont]timacagro[pont]com

Fújjon vagy fújhatja: oldatok minden esetre

A mai mezőgazdaságban már nem csak a termésmennyiség növelése, hanem a termés minőségi paramétereinek javítása is cél. Mindkét paraméter szempontjából a környezeti és különösen az időjárási viszonyok – szárazság, hőstressz mértéke, a csapadék eloszlása – a meghatározóak. Biostimulátorok használatával azonban a kedvezőtlen tényezők mellett is növelhetjük a termés beltartalmi értékeit, és a termésmennyiséget is. Fokozhatjuk a növények toleranciáját a különböző stresszfaktorokkal szemben, valamint segítve a talajban található mikroorganizmusok fejlődését, hozzájárulhatunk az ott fellelhető – valamint a kijuttatott – tápelemek hasznosulásához, felvételéhez. A Timac AGRO FERTIACTYL és a FERTILEADER termékei olyan biostimulátort tartalmazó növénykondicionálók, melyek a növény meghatározó életszakaszaiban jelentkező speciális problémák megoldására lettek kifejlesztve.

FERTIACTYL termékcsalád – A korai fejlődés támogatására

A Timac AGRO a FERTIACTYL termékcsaládot a növények fejlődési erélyének erősítésére fejlesztette. A fiatal növény növekedését sok minden korlátozhatja: az alacsony hőmérséklet, a száraz környezet vagy éppen a vízzel telített talaj levegőtlensége, mind tápanyag-felvételi és fejlődési zavarokat okoznak. A termékekben található FERTIACTYL biostimulátor komplex - amiről a termékcsalád a nevét is kapta – több hatóanyagot is tartalmaz, amelyek megoldást jelentenek a korai időszakban tapasztalható problémákra. A zeatin szabályozza a sejtosztódást, jótékonyan befolyásolja a sejtdifferenciálódást, a gyökér-és hajtásnövekedést, ami elősegíti az egységes, erős állomány kialakulását. Növeli a növény élettani aktivitását, fokozza a klorofill képződést, ezáltal pozitívan hat a fotoszintézisre is. A szerves komplexben található glicin-betain a kedvezőtlen körülmények mellett is szabályozza a növény víz- és tápanyagforgalmát, ezzel növelve a fiatal növény ellenálló képességét a fejlődés kezdeti szakaszában. A humin- és fulvósavak megvédik a tápelemeket a kimosódástól és lekötődéstől, biztosítva ezzel a fiatal növény tápanyagellátását az ilyenkor jellemző fejletlen gyökérzet ellenére.

A csíraaktiválás a sikeres termesztés első lépése

Sok esetben kénytelenek vagyunk az ideálistól eltérő magágyba elvetni a növényeinket, hiszen nincs idő mindig megfelelő talajmunkát végezni az elővetemény – például kukorica – lekerülése után. Az egyre intenzívebbé váló termesztéstechnológiák alkalmazása (és a csökkenő vetőmagnorma) azonban megköveteli, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel segítsük a kelést és a korai fejlődést, hogy növényeinkből kihozhassuk a maximumot. E körülmények teszik indokolttá a csíraaktiválásban rejlő lehetőségek kihasználását. A termesztett növények élete a vetőmag vízfelvételével indul, a csíranövény a fejlődése elején a magban elraktározott tartalék tápanyagok felhasználásával fejlődik egészen a sziklevél megjelenéséig. Ekkor kezdi meg a fiatal növény a fotoszintézist és az ásványi táplálkozást. Ez az életszakasz döntő fontosságú, hiszen az egyenletes és veszteségmentesen kikelt állomány a sikeres termesztés alapját jelentheti.

A Timac AGRO kutatói által fejlesztett FERTIACTYL SD csíraaktivátor hatóanyagai kalászosokban vetés után azonnal, a vízfelvétellel együtt bejutnak a csírázó magba. Gyorsítják a tartalék tápanyagok enzimatikus mobilizálását és a csíranövénybe való beépülését, fokozva ezzel a csírázási erélyt, ezáltal biztosítva a gyors, egyenletes kelést (1. kép). E hatások a kelés után is fennmaradnak és a fiatal növényt az első valódi levelek kifejlődéséig támogatják. Használatával az első pillanattól kezdve költséghatékonyan tudunk beavatkozni a kalászosok csírakori fejlődésébe.
A növény a csírázáskor szerzett előnyt a teljes vegetáció alatt megőrzi, a különbség pedig a betakarításkor a termék mennyiségében és minőségében realizálódik (1. ábra, 2.kép).

1. ábra: FERTIACTYL SD termésnövelő hatása őszibúzában 2017, forrás: webagro

1. kép: FERTIACTYL SD hatása az őszi búza kezdeti fejlődésére

1. kép: FERTIACTYL SD hatása az őszi búza kalászképződésére

Az intenzív fejlődés megalapozása

A növények fejlődése a tenyészidő elején rendszerint vontatott. Ez legfőképpen annak köszönhető, hogy a gyökér- és hajtásrendszer még nem elég fejlett, így nem képes nagy mennyiségű tápanyag felvételére és beépítésére. Az ilyenkor gyakran tapasztalható szélsőséges körülmények, illetve a talaj heterogenitása és az abból fakadó hatások a növények fejlődését tovább nehezíthetik. A gyenge kezdeti fejlődésből adódóan elvesztegetett időt később már nem, vagy csak nehezen tudjuk pótolni, ezért nagyon fontos, hogy jó időben és megfelelő módon támogassuk és alapozzuk meg az intenzív növekedési fázist.

A FERTIACTYL STARTER biostimulátoros oldat technológia szintű alkalmazásával hatékonyan segíthetjük a növények korai – a terméspotenciál szempontjából kulcsfontosságú – fejlődési folyamatait (3. kép). A tenyészidőnek e korai szakaszában az állomány sok esetben még nem takarja a teljes talajfelszínt, a FERTIACTYL STARTER esetében azonban ez sem okoz veszteséget, mert a benne található FERTIACTYL biostimulátor komplex talajon keresztül is képes kifejteni hatását. A korai fejlődés támogatásával a megerősödött növények a vegetáció további szakaszában is megtartják előnyüket, amely végül a termésmennyiség alakulásában is megmutatkozik (2. ábra).

2. ábra: FERTIACTYL STARTER átlagos termésnövelő hatása (2012-2018, forrás: webagro)

3. kép: FERTIACTYL STARTER hatása őszibúzában

FERTILEADER termékcsalád – Folyamatos és egyenletes fejlődés a tenyészidőben

Számos tényező befolyásolja a növények zavartalan fejlődését a tenyészidőszak teljes hossza alatt, melyek közvetve vagy közvetlenül negatívan hathatnak egyes kulcsfontosságú folyamatokra. E tényezőknek jelentős mértékben kitett időszak például a kalászosok bokrosodása, a repce oldalhajtás képzése, a kukorica csődifferenciálódása, valamint minden kultúránál a virágzás és a termékenyülés. Az egyre fejlettebb növénytermesztési rendszerek és technológiák lehetővé teszik, hogy a termésnövelés érdekében beavatkozzunk az anyagcsere és élettani folyamatokba.

A FERTILEADER növénykondicionálókban található SEACTIV biostimulátor komplex fontos összetevője az izopentil-adenin, ami segíti a tápanyagfelvételt, transzportot és beépülést, valamint serkenti a klorofillszintézist. Gátolja a korai elöregedést, kellő időt biztosítva ezzel a növénynek, hogy kinevelje a termést, és megfelelő ezermagtömeget érjen el. A komplexben található glicin-betain a kritikus időszakokban is szabályozza a növény víz- és tápanyagforgalmát, folyamatosan megnövekedett ellenállóságot biztosít a tenyészidőben – különösen a virágzás és termékenyülés során fellépő kedvezőtlen abiotikus hatásokkal szemben.

FERTILEADER GOLD termékünk a biológiai folyamatok stimulálásával hatékonyan javítja az olajos növények termékenyülését, a tápanyagtranszportot és a kitelítődést, ami a termésmennyiségben is megmutatkozik (3. ábra).

3. ábra: FERTILEADER GOLD termésnövelő hatása napraforgóban és szójában 2017, 2018, forrás: webagro

A csapadékhiány és legköri aszály a kukorica virágzásakor megnehezítheti a termékenyülést, sok esetben súlyos termésveszteséget is eredményez. A FERTILEADER AXIS növénykondicionáló használatával segítjük növényeinket kilábalni a kedvezőtlen körülmények okozta stresszelt állapotból. Ezzel – valamint az anyagcsere folyamatok fokozásával – hatékony termékenyülést és magasabb termésmennyiséget érhetünk el (4. ábra). Partnereink az elmúlt években hektáronként közel 6 mázsa terméstöbbletet tudtak elérni a FERTILEADER AXIS használatával.

4. ábra: FERTILEADER AXIS átlagos termésnövelő hatása kukoricában 2014-2017, forrás: webagro

Az évről évre tapasztalható, sokszor extrém körülmények ellenére partnereink jó eredményeket realizáltak, ami alátámasztja a Timac AGRO termékeinek hatékonyságát és a biostimulátor tartalmú készítmények alkalmazásának létjogosultságát.